KOM Tehnologies Ltd.
  Beograd,

 
 
 


 
 


Naša delatnost su vrhunske tehnologije softverskih sistema. Pružamo usluge našim
klijentima iz oblasti R&D razvoja, kao i u razvoju novih tehnologija od faze razvoja i
istraživanja do faze implementacije i plasmana.
Kompanija KOMTEHNOLOGIJE d.o.o je u našoj zemlji osnovana 2004. dok u svetu
postojimo od 1998. godine kao platforma udruženih snaga više nezavisnih konsultanata
iz oblasti kao što su:

 • 1. Digital Audio/Video procesing
 • 2. Telekomunikacije
 • 3. Računarske mreže/Internet
 • 4. Real-Time procesing
 • 5. Izrada sistemskog softvera
 • 6. Arhitektura operativnih sistema
Naš servis je baziran na jedinstvenom poslovnom modelu, čiji je cilj da u izvođenju projekata garantuje:
 • Projektno orjentisan menadžment baziran na prioritetima,
 • Detaljna procena svakog projektnog zahteva; preventivna zaštita resursa,
 • Konstantno interno istraživanje rezultira detaljnim poznavanjem novih tehnologija sa više originalnih izuma,
 • Jedinstvena tehnološka rešenja, superiorne performanse i karakteristike,
 • Visok kvalitet, brzu i efikasnu izradu softvera,
 • Pravovremeni odgovor na ne planirane zahteve naših strateških partnera.
Naša dinamična i prilagodljiva organizacija rezultirala je uspešnim završavanjem velikog broja projekata visoke tehnologije često pod pritiskom hitnosti i visoke važnosti.
To je prvenstveno zato što mi pažljivo nastavljamo da se bavimo aktuelnim tehničkim istraživanjem, upravljanjem i usavršavanjem našeg poslovnog modela.

   
 

 
 
 

Galerija:


 
Imate pitanja?  
Copyright © 2019 - All Rights Reserved - KOMTECHNOLOGIES.COM